II Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej w UniejowieW dniach 6-9 lipca 2015 r. w Uzdrowisku Termalnym w Uniejowie w hotelu Uniejów odbędzie się druga edycja Warsztatów Przedsiębiorczości Akademickiej. Suksces zeszłorocznej imprezy stawia tej edycji wysoko poprzeczkę. Podczas kilku dni interdyscyplinarnej konferencji młodzi badacze będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich badań naukowych, zapoznania się z nowymi możliwościami finansowania badań ze środków NCBR i NCN oraz wzięcia udziału w warsztatach z kompetencji miękkich.
Już niedługo relacja z wydarzenia.
Data: 30.06.2015

Czytaj więcej »

II Mistrzostwa Polski Doktorantek i Doktorantów w Plażowej Piłce Siatkowej


Drodzy Przyjaciele! Mamy zaszczyt zaprosić Was na kolejną edycję psiatkarskich zmagań na plaży. Kolejna impreza z cyklu Mistrzostw Polski Doktorantek i Doktorantów odbędzie się Łodzi już 25 lipca 2015r. Liczymy na  liczny udział drużyn uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych. Impreza ma na celu połączenie doskonałej zabawy, integracji środowiska z promowaniem zdrowego trybu życia w środowisku doktoranckim.
Data: 17.06.2015

Czytaj więcej »

III Międzynarodowy Kongres Bioekonomii (19 września 2014)


Dnia 19 września 2014 roku już po raz trzeci ekonomiści, biolodzy, socjolodzy, naukowcy, a także przedsiębiorcy i samorządowcy spotkają się, aby wymienić informacje i doświadczenia związane z rolą bioekonomii w rozwoju gospodarczym.
Data: 18.09.2014

Czytaj więcej »

Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej w Uniejowie


W dniach 3 – 8 lipca 2014 r. Uniejów gościł badaczy z ośrodków naukowych z całej Polski. Łódzkie Porozumienie Doktorantów we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów zorganizowało w uzdrowisku Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej. Szkolenia i prelekcje adresowane były do młodych naukowców z różnych dziedzin.
Data: 22.07.2014

Czytaj więcej »

III Międzynarodowy Kongres Bioekonomii

Międzynarodowy Kongres Bioekonomii to pierwsza w naszym kraju inicjatywa naukowo - gospodarcza, w ramach której obradują przedstawiciele różnych gałęzi gospodarki Głównym celem rozmów jest szukanie rozwiązań  związanych z komunikacją zagadnień z obszaru bioekonomii. Kongres jest platformą, która pozwala na budowanie bliskiej, efektywnej, opartej na wzajemnych korzyściach współpracy  biznesu, nauki i samorządu w zakresie bioekonomii.

Data: 14.07.2014

Czytaj więcej »

Lepsze bioopatrunki dzięki Polakom

Łódzcy inżynierowie poznali genomu pierwszego szczepu bakterii z gatunku Ga. xylinus, wytwarzającej naturalny biopolimer – bionanocelulozę. Został on zsekwencjonowany przez naukowców z zespołu prof. Stanisława Bieleckiego z Politechniki Łódzkiej.

Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400685,lepsze-bioopatrunki-dzieki-polakom.html

Data: 10.06.2014

Czytaj więcej »

Stypendia 2014 dla młodych naukowców przyznane!

Już po raz drugi Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodził łódzkich doktorantów przyznając im stypendia naukowe. Należy podkreślić, iż program stypendialny wspierający młodych naukowców z województwa łódzkiego to jedno z działań w ramach realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji projektu pn. „Łódzkie intelektualne – II edycja”.

Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich zgłoszonych do programu stypendialnego przez rektorów lub prorektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorów instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Stypendium przyznawane jest na realizację innowacyjnego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Źródło: http://www.intelektualne.lodzkie.pl/stypendia-i-konkursy2/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

Data: 10.06.2014

Czytaj więcej »

Wspieramy polskich naukowców w walce o europejskie granty

Nawet 30 tysięcy złotych – takie wsparcie mogą otrzymać jednostki naukowe starające się o unijne granty, w tym w Horyzoncie 2020. Dziś rusza nowy program resortu nauki – „Granty na granty”.

– Naukowcy podkreślali rolę tego programu w ubieganiu się o granty w poprzedniej perspektywie finansowej UE. Teraz uruchamiamy „Granty na granty” w nieco zmodyfikowanej wersji. Badacze mogą sięgnąć nawet po 30 tys. zł. To wystarczające środki na przygotowanie dobrego wniosku – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Pieniądze z grantu mają pomóc w przygotowaniu wniosku o europejskie pieniądze. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Jednostki naukowe mogą  ubiegać się o przyznanie środków m.in. na pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku.

Program „Granty na granty” to kolejna inicjatywa resortu nauki, która  dąży do aktywizacji i poprawy skuteczności polskich naukowców w zdobywaniu europejskich grantów. Minister nauki zaproponowała naukowcom „Pakt dla Horyzontu 2020”, który przewiduje podejmowanie działań nie tylko na szczeblu resortu, ale i współpracujących z nim agencji, instytutów naukowych i szkół wyższych. Wkrótce ma też ruszyć specjalny portal informacyjny, na którym będzie można znaleźć przykłady dobrze wypełnionych wniosków i inne informacje przydatne w aplikowaniu o środki z programu Horyzont 2020, w którym do podziału między badaczy i przedsiębiorców jest prawie 80 mld euro.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie „Granty na granty”.

Data: 10.06.2014

Czytaj więcej »

Łódzkie Porozumienie Doktorantów

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przedstawiciele Samorządów Doktorantów Łódzkich Uczelni – PŁ, UŁ, UM - oraz jednostek naukowych, poprzez podpisanie statutu, zawiązali Łódzkie Porozumienie Doktorantów.  W spotkaniu uczestniczyli: marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów –  mgr inż. Marta Dendys(AGH Kraków), władze łódzkich uczelni i jednostek naukowych oraz liczne grono doktorantów.
Marszałek Witold Stępień wyraził satysfakcję z faktu, że do zawiązania porozumienia dochodzi na terenie Urzędu Marszałkowskiego, podkreślając, że może ono zaowocować nie tylko organizacją wspólnych imprez i akcji, ale także możliwością zabiegania o środki unijne. Znaczenie porozumienia akcentowali także przedstawiciele poszczególnych uczelni, patronujących przedsięwzięciu.
Cele, jakie stawia sobie Łódzkie Porozumienie Doktorantów, to przede wszystkim reprezentowanie grupy młodych naukowców oraz pomoc w komunikowaniu się z Krajową Reprezentacją Doktorantów i władzami samorządowymi. W grę wchodzi również  realizacja interdyscyplinarnych projektów i konferencji naukowych. Łódzkie Porozumienie to także platforma komunikacji oraz integracji doktorantów województwa. (m)

Źródło: 
http://www.lodzkie.pl/aktualnosci/archiwum-aktualnosci/%C5%82%C3%B3dzkie-porozumienie-doktorant%C3%B3w
Data: 10.06.2014

Czytaj więcej »

Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej- Uniejów, 3-8.07.2014 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w Warsztatach Przedsiębiorczości Akademickiej organizowanych przez Łódzkie Porozumienie Doktorantów oraz Krajową Reprezentację Doktorantów. W dniach 3-8 lipca 2014 r. w Uzdrowisku Termalnym w Uniejowie odbędą się w formie letnich warsztatów szkolenia dla młodych naukowców...
Data: 10.06.2014

Czytaj więcej »

© Copyright 2012 by Łódzkie Porozumienie Doktorantów. All rights reserved.